Tantra uygulamaları kendi enerjimizi, özellikle de cinsel ilişkiden daha çok anlamak ve anlatmaktır. Bununla birlikte, cinsel enerji insan doğasının bir ögesidir. Rashmi Tantra’nın açıkladığı gibi, Tantra “insan doğasını ve insan arzularını engellemek, inkar etmek yerine insan doğasını olduğu gibi kabul eder ve onu yükseltir.” Tantra cinsiyeti “saf dışı” olarak düşünmez. Tantra’da vücut, aydınlanma için bir araç olarak görülüyor. Bugün, Tantrik Seks‘i tanıyacağız.

iyi21com-tantrik seks
tantra nedir | iyi21