Home Yaşam Boşanma Avukatı İstanbul

Boşanma Avukatı İstanbul

0
212

Boşanma Davasında, Boşanma Avukatı Seçimi – Uzman Yazısı

Boşanma Avukatı

İstatistikler son yıllarda ülkemizde boşanmaların arttığını gösteriyor. Evliliğin aksine boşanma süreci çoğu zaman bir hayli zorlu geçiyor. Türk hukuk sisteminde hiçbir davada Avukat tutma zorunluluğu olmadığı gibi boşanma davalarında da avukat tutma zorunluluğu yoktur.

Boşanma Davası Ücreti 2022
Boşanma Davası Ücreti 2022

Ancak Türk medeni kanunu ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmayan çiftlerin boşanma davası sırasında mağdur olmamaları açısından boşanma avukatı tutulabilir. Boşanma davaları avukatsız olarak yürütülebilse de mahkemenin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için bir boşanma avukatına ihtiyaç vardır. Bilgi ve tecrübeleri ile müvekkillerini en iyi şekilde savunan boşanma avukatları mal bölüşümü, çocuk velayeti gibi konular uzmanlık gerektiren konularda yol göstermektedir. Tüm bunlar göz önüne alındığında davanın seyri için boşanma avukatının tutulması son derece önem arz eder.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?
Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma avukatı tutmayan kişilerin boşanma sebeplerinden en az birisi ile dilekçe hazırlayıp tevzi bürosuna gitmesi gerekmektedir. Bu durumda dava açan kişi tarafından harç ve masrafların ödenmesi gerekmektedir ancak boşanma avukatı vasıtasıyla bu süreci yöneten kişiler sadece avukata başvuru yaparak boşanmanın gerçekleşmesini sağlayabilir. Boşanma avukatı boşanma ile ilgili yazışmaları yapar, gerekliyse bilirkişi raporlarını tanzim eder, delil ve ispat gerekiyorsa bunlara ulaşır, davanın nasıl yürütüleceğine dair çıkarsamalar yapar ve müvekkil ile davayı inceleyip kararlar verir.

Anlaşmalı Boşanmalarda Avukat Gerekli Midir?

Çekişmeli boşanma dosyalarına göre daha kısa süren ve prosedürleri de daha az olan bir boşanma türü olan anlaşmalı boşanma eşlerin mutabık olarak boşanmalarıdır. Evlilik birliğinin en az 1 yıldır devam ediyor olması anlaşmalı boşanma davası açabilmenin ön koşuludur. Eşler kendi davalarını kendileri açıp anlaşmalı boşanma protokolünü hazırlayarak anlaşmalı boşanma davasını sonlandırabilse de bu durum ileride daha büyük hukuki ve maddi kayıplarla neden olabilmektedir. Her evlilik durumuna ve menfaatlere göre farklı hazırlanabilecek bir sözleşme anlaşmalı boşanma protokolü genel hatlarıyla hazırlandığında her ayrılacak çifte uymayabilir. Velayet, görüş günleri, ziynet eşyaları, edinilen malların paylaşımı, nafaka, nafakanın artışı gibi konular için boşanma avukatı tutulması müvekkilin hukuken doğan tüm haklarının dikkate alınmasını sağlamaktadır. Boşanma avukatları ayrıca müvekkillerini temsil eder ve karar sonrasında hükmün kesinleşmesi adına müvekkili adına hareket ederler. Boşanma davalarının bir seferde ve sorunsuz bir şekilde görülmesini isteyen taraflar boşanma avukatı sayesinde bu sürecin daha kısa sürede ve kolay bir şekilde yürütebilir.

Boşanma Avukatı Nedir?

Medeni hukukun bir alt dalı olan aile hukukunda yaşanan uyuşmazlıklar neticesinde yapılacak hukuki işlemleri yapan dava vekiline boşanma avukatı denir. Her ne kadar Türkiye mevzuatında boşanma avukatı adı altında ayrı bir mesleki uzmanlık alanı mevcut olmasa da halk arasında sıklıkla tercih edildiğinden dolayı bu ifade kullanılmaya devam etmektedir. İstanbul Barosu’na bağlı tüm avukatların iletişim bilgileri Baro Levhası’ndadır. Türkiye’de en çok boşanma avukatının olduğu şehir olan İstanbul’da en iyi boşanma avukatı, İstanbul boşanma avukatı arayışları son dönemlerde belirgin bir artış göstermiştir.

Denktaş Hukuk Bürosu katkılarıyla yazılmıştır.